Protestantse Gemeente Purmerend

Een open huis voor iedereen...

Boekenkast De Bron

de_bron.jpg   Boekenkast De Bron

Werkgroep De Bron beheert een boekenkast, vol met boeken, artikelen, brochures en audiovisuele materialen. Deze kast staat in een nis van de hal van de Taborkerk. De werkgroep bestaat uit Lotty Baljet, Karin van der Heyden, Diny Kok en Letty Vlieger. We zijn bereikbaar via email.

Voor wie?

kast
Foto Liesbeth de Jong

Voor alle gemeenteleden, maar zeker voor hen die een taak vervullen binnen de gemeente biedt de collectie ondersteuning bij hun werkzaamheden. De inhoud is praktisch en/of informatief en gericht op o.a. de volgende thema’s:

• pastoraat en diaconaat
• religie(s)
• catechese
• liturgie
• persoonlijk geloof
• gemeenteopbouw
• kinderen en jongeren

Er wordt naar gestreefd de gemeenteleden een zo breed mogelijk georiënteerde collectie te bieden op het gebied van godsdienst en levensbeschouwing, daarbij meebewegend in de tijd en de actualiteit.


Uitleg en advies?
De medewerkers van het De Bron zijn graag bereid uitleg en advies te geven hoe u boekenkast De Bron kunt gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld na de viering of tijdens een boekentafel. U kunt hen bijvoorbeeld ook uitnodigen op een vergadering van uw werkgroep. Ze geven graag uitleg over de collectie en hoe u er zo goed mogelijk gebruik van kunt maken. Zij willen met u meedenken en zij kunnen inspelen op uw vragen en wensen. U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken.

Collectie
De collectie is samengesteld volgens diverse thema’s. Er zijn boeken, tijdschriften en brochures. Daarnaast zijn er cd’s en films op dvd in de collectie opgenomen. In De Bron staan er bijv. naast een heel uitgebreide hoeveelheid (kinder)Bijbels en Bijbelverhalen ook veel gedichten- en liederenbundels en is er een flinke rij kerstboeken. Voor zowel de professional als de vrijwilliger in de gemeente staat een keur aan boeken voor toerusting op en ter ondersteuning van hun werk.
De boeken staan in de kast volgens een systematische indeling voor catechetische bibliotheken.

Het tijdschrift ‘Ouderlingenblad’ verschijnt maandelijks en heeft regelmatig een themanummer. Dit tijdschrift wordt geheel gedocumenteerd waardoor de artikelen via de artikelen trefwoordencatalogus eenvoudig op te zoeken zijn. Deze tijdschriften staan in tijdschriftcassettes boven in de kast. Ook de cassette met brochures, kleine boekjes die één thema omvatten, kunt u daar vinden. De tijdschriften en brochures kunt u, net als de boeken, gratis lenen.

De Cd’s en films liggen onderin de middelste kast.

Materialen lenen
Iedere zondag kunt u uit De Bron materialen lenen en retour brengen. In het boek, de brochure, het tijdschrift, de CD of DVD zit een kaartje. Om het te lenen vult u het kaartje in met uw gegevens. Als er geen medewerker van De Bron aanwezig is, dan kunt u het kaartje zelf achterlaten in het grijze bakje in de rechter kast. Boeken kunt u zondags inleveren bij een medewerker van De Bron of u kunt zelf het kaartje uit het grijze bakje halen, in het boek plaatsen en het boek in de kast plaatsen.

Catalogus
Alle boeken, artikelen, brochures, Cd’s en Dvd’s staan gedocumenteerd in diverse catalogi. Van de boeken zijn er catalogi op trefwoord, op auteur, op titel en op onderwerp. Van de artikelen is een zeer uitgebreid trefwoordenbestand beschikbaar. Voor de digitale versie van deze catalogi kies de gewenste versie hieronder. We streven ernaar de catalogi minimaal 2 keer per jaar te actualiseren. De meest actuele catalogus kunt u ook als Excel document opvragen via het contactformulier.
In de kast ligt bovendien een blauwe map met daarin een overzicht van de boeken, brochures en audiovisuele materialen. Van de artikelen is, vanwege de omvang, alleen een digitaal bestand beschikbaar via de webpagina.

Soort  Rangschikking
 Boeken      
 - Trefwoord
 - Systematisch
 - Titel
 - Auteur
Artikelen
Audiovisueel
Brochures

Alles uit De Bron
Onder deze kop presenteert De Bron zich maandelijks in Mozaïek. U vindt daar boekbesprekingen, nieuws van De Bron en de data van de uitleentafels.

Uitleentafel
Een paar keer per jaar organiseert de werkgroep De Bron een uitleentafel na afloop van de viering. In de ontmoetingsruimte wordt een gedeelte van de collectie op tafels uitgestald. Deze materialen zijn uiteraard te leen.

Boekje over geloofsopvoeding en kinderbijbels
Ten behoeve van de workshop geloofsopvoeding en kinderbijbels is een informatieboekje ontwikkeld. Wij willen dit boekje graag voor iedereen beschikbaar maken. U kunt het boekje downloaden.

Werkgroep De Bron
Voorzitter: Lotty Baljet, voor algemene informatie en het aanvragen van catalogusbestanden
Secretaris/penningmeester: Letty Vlieger, voor vragen over de collectie
Lid: Karin van der Heyden, voor vragen over de uitleentafels
Lid: Diny Kok, verzorgt het uitleenklaar maken van de boeken en andere materialen.

Historie
In 1996 was pastor Kees van Lent interim priester in Purmerend. Bij zijn vertrek uit Purmerend wilde hij iets achterlaten wat zou meehelpen “de blijde boodschap te verkondigen”. Hij schonk een geldbedrag om een klein bibliotheekje in te richten in de MOG in De Doortocht.
Pastor Josephine van Pampus en Lotty Baljet hebben daarmee een basiscollectie boeken aangeschaft op het gebied van catechese, pastoraat, liturgie en gemeenteopbouw. Er werd divers materiaal aangeschaft voor werkgroepen, om vrijwilligers te ondersteunen in hun taken.Pastor Van Lent wilde ook vooral de kinderen betrekken. Catechese en Bijbelverhalen hebben daarom een grote plaats gekregen en zijn er boeken om (zelf) te lezen aangeschaft, maar ook aan de opvoeders is gedacht.
In de loop van de jaren is de collectie uitgegroeid tot een uitgebreid documentatiecentrum.
Bij de opheffing van de MOG is het Documentatiecentrum De Doortocht in november 2014 verhuisd naar de Taborkerk. In november 2016 is, met de komst van de nieuwe kasten, de naam Documentatiecentrum gewijzigd in De Bron.