Protestantse Gemeente Purmerend

Een open huis voor iedereen...

Heilige Doop

Water, water van de doop,
taal en teken van de hoop:
zie wij komen bij u staan,
wijs ons Gods belofte aan!

Water, water van de doop,
uit uw bron ontspringt de hoop:
God bevrijdt en Hij geneest –
Lof zij Vader, Zoon en Geest!

Nieuw Liedboek 358

doopFeest
Het is altijd feest in de kerk als er wordt gedoopt.
Maar ook het alternatief van "de kinderzegen" vieren wij met vreugde.
( info: zie onder knop 'kinderzegen'!)

 

Doop voor kinderen
Ouders kunnen voor hun kind de Heilige Doop aanvragen. . Door het sacrament van de doop wordt een mensenkind opgenomen in de geloofsgemeenschap, die - samen met de ouders - belijdenis doet van haar geloof in de God van Israël, in Jezus Messias en in de Geest die van deze beiden uitgaat. Dit geloof gaat uit van Gods liefde voor mensen, die vooraf gaat aan het gehele leven! De doop is het teken van deze onvoorwaardelijke liefde van Godswege. De gemeente van Purmerend vraagt niet per sé dat de aanvragers belijdend lid van de kerk zijn.

Als één ouder niet- of andersgelovig is?
Soms wordt de vraag gesteld:Ik zou ons kind graag willen laten dopen, maar mijn partner gelooft niet. Hoe moet dat? Ons antwoord zal zijn: jullie voeden je kind samen op, en als je partner jou de ruimte geeft om je kind voor te gaan op de weg van het geloof, dan kan je partner een eigen vraag beantwoorden bij de doop van jullie kind, een vraag die hij/zij oprecht met 'ja' kan beantwoorden.

 

Doop voor volwassenen
Een volwassene, die verlangt de Heilige Doop te ontvangen, zal worden gedoopt op grond van de eigen belijdenis. Veelal gaan we dan een traject dat uitloopt op belijdenis en doop in de Paasnacht.

 

 

De gemeente kent een aantal geplande doopvieringen per jaar:
*in januari op de zondag, die de naam draagt "Doop van de Heer"
*in de paasnacht
*in juni en in oktober

In overleg kan eventueel gekozen worden voor een andere zondag.

 

Doopaanvraag
Een doopaanvraag wordt in principe gedaan bij de wijkpredikant . Overigens is het dan niet zeker dat ook deze wijkpredikant de voorganger is in de eerstvolgende doopviering.