Protestantse Gemeente Purmerend

Een open huis voor iedereen...

Diaconie

Wie zijn wij: de Diaconie

Medemensen helpen in nood kreeg de kerk mee vanuit de Bijbel.
De eerste christenen volgden de weg van Jezus: “Ik ben in jullie midden als iemand die dient” zei Hij.
Vanaf het begin was er aandacht voor mensen en werd er van alles gedeeld met wie niets bezat.
Er werd gekeken naar armen, zieken, hongerige en eenzame mensen en daar werken we als kerkgemeenschap nog altijd aan.

Jezus had de gewoonte aan tafel te gaan met rijk of arm, goede burgers of criminelen, hij maakte geen verschil.
Niet de status maar de mens telde bij Hem.
Zo koos hij ook zijn leerlingen, van visser tot belastingambtenaar.
Zij zaten aan tafel en gaven elkaar brood en wijn de avond voordat Jezus onschuldig werd terechtgesteld.
Die maaltijd wordt in de kerk nog regelmatig gevierd waarbij ook iedereen welkom is.

Diaconaat stamt af van het Griekse woord dat ‘dienen’ betekent.
Diaconaat heeft een interkerkelijk aspect maar richt het oog ook naar buiten.
Het College van Diakenen is vertegenwoordigd in de werkgroep Vieringen, de Kerkenraad, de Adventscommissie, het Diaconaal Platform Purmerend, de Beheer Commissie Huisjes en bij het Noodhulp spreekuur met Caritas in de Nicolaaskerk.

Wat doen wij:

Vieringen algemeen:
Aandacht voor mensen die de vieringen niet kunnen bijwonen.
De mogelijkheid om een viering thuis bij te wonen met een liturgie op papier en apparatuur.

Vieringen Woord & Gebed:                                                                                                              
Diakenen hebben deel aan de voorbereidingen, het aandragen en uitspreken van voorbeden.                                                                                                                                          
Diakenen zijn verantwoordelijk voor de aankondiging en coördinatie, het tellen en beheren van de diaconale collecten.

Vieringen Schrift & Tafel:                                                                                                                
Diakenen zijn mede verantwoordelijk voor de voorbereiding van en het dienstdoen bij de Tafelviering.

Persoonlijke hulp:                                                                                                                            
Diakenen zijn bereid om in geval van ziekte en beperking samen met een predikant Schrift en Tafel thuis te vieren.
Diakenen verlenen stille hulp in de zin van individuele, financiële en materiële ondersteuning voor mensen die daar aantoonbaar behoefte aan hebben.

Diversen:                                                                                                                                                        
De Diaconie financiert en ondersteunt de jaarlijkse Adventsmiddag voor ouderen het jaarlijkse Paasontbijt.                                                    

De Diaconie steunt het project Schuldhulpmaatje Purmerend.                                                    
De Diaconie steunt de Voedselbank Purmerend, onder meer door wekelijkse inzamelingen.
De Diaconie verzorgt de vakantietasjes, die voor de zomervakantie worden meegegeven aan de kinderen van gezinnen bij de voedselbank                                                                                   
De Diaconie steunt de wekelijkse koffieochtenden in de Huisjes Achter de Kerk in Purmerend.

Beheer en Financiën:                                                                                                                              
De Diaconie steunt diaconale doelen.                                                                                              
Diakenen beheren het diaconaal vermogen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..