Back to Top

Protestantse Gemeente Purmerend

Een open huis voor iedereen....

Historie

 

In 1996 was pastor Kees van Lent interim priester in Purmerend. Bij zijn vertrek uit

Purmerend wilde hij iets achterlaten wat zou meehelpen “de blijde boodschap te

verkondigen”. Hij schonk een geldbedrag om een klein bibliotheekje in te richten in de Missionair Oecumenische Gemeenschap in De Doortocht.

Pastor Josephine van Pampus en Lotty Baljet hebben daarmee een basiscollectie boeken aangeschaft op het gebied van catechese, pastoraat, liturgie en gemeenteopbouw. Er werd divers materiaal aangeschaft voor werkgroepen, om vrijwilligers te ondersteunen in hun taken.

 Pastor Van Lent wilde ook vooral de kinderen betrekken. Catechese en Bijbelverhalen hebben daarom een grote plaats gekregen en zijn er boeken om (zelf) te lezen aangeschaft, maar ook aan de opvoeders is gedacht.

 

 

In de loop van de jaren is de collectie uitgegroeid tot een uitgebreid documentatiecentrum.

Bij de opheffing van de MOG is het Documentatiecentrum De Doortocht in november 2014 verhuisd naar de Taborkerk.

In november 2016 is, met de komst van de nieuwe kasten en met een officiële opening door dominee Aty van Noord, de naam Documentatiecentrum gewijzigd in boekenkast De Bron.

 

 

 

Foto's Liesbeth de Jong