Back to Top

Protestantse Gemeente Purmerend

Een open huis voor iedereen....

CantamoCANTAMO

CANTAMO, het koor van de Taborkerk, bestaat al 75 jaar.
Sinds september 2014 zingen we onder de enthousiaste leiding van kerkmusicus Peter Wagenaar. Ons repertoire omvat, naast een groot aantal meerstemmige liederen uit het Nieuwe Liedboek, een breed scala aan klassieke en eigentijdse kerkmuziek.
Van Duruflé, Franck en Mendelssohn tot Karl Jenkins.
Als koor zijn we vooral actief in de muzikale ondersteuning van de kerkdiensten van de PGP.
Tenminste één maal in de vier weken zingen we op zondagochtend in de viering. Ook op de kerkelijke hoogtijdagen – Kerst, Pasen, Pinksteren – zijn we van de partij.
Onze repetities zijn op de donderdagavond van 20.00-22.00 uur (september tot en met juni).
Met 40 zangers zijn wij groot genoeg, maar in enkele stemgroepen is nog plaats.
Hebt u koorervaring en bent u geïnteresseerd neem dan contact met ons op door een mailtje te sturen naar Herre van de Waerdt.

 

cantorPeter Wagenaar studeerde aan het Conservatorium Alkmaar af in de vakken koordirectie, orgel en kerkmuziek. Gedurende zijn muzikale loopbaan was hij organist in verschillende kerken waaronder de Martinikerk in Bolsward.
Sinds 2014 is hij bij de Protestantse Gemeente Purmerend aangesteld als kerkmusicus.
Deze functie heeft een brede omschrijving. Hij is niet alleen als organist verantwoordelijk voor de vieringen maar is daarnaast ook cantor voor Cantamo, het koor van de Tabor.
Naast deze twee taken is hij Taborkerk breed verantwoordelijk voor alle muziek die tijdens diensten gespeeld en gezongen wordt.
Dit kan zijn als zangcoach voor de Come Together Band, als muzikaal leider tijdens het musical-weekend of als begeleider als er tijdens diensten een solist is uitgenodigd.
Een serieuze uitdaging om eeuwen van kerkmuziek met elkaar te verbinden.
Naast de brede ervaring die Wagenaar heeft op het gebied van koordirectie van zowel oude en hedendaagse kerkmuziek heeft hij ook ervaring met eigentijdse musical-, rock- en popmuziek. Daarnaast geeft hij piano- en orgellessen, begeleidt hij kleine ensembles op de piano en ontwikkelt hij muziekprojecten voor diverse doelgroepen.