Back to Top

Protestantse Gemeente Purmerend

Een open huis voor iedereen....

Crèche

De crèche:

Tijdens de zondagse vieringen is er in de kerk gelegenheid om kinderen naar de crèche te brengen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar,
zodat beide ouders de dienst kunnen bijwonen.
Bij de crèche kunnen kinderen samen spelen, kleuren, puzzelen of worden voorgelezen.
Bij het slotlied kunnen de kinderen opgehaald worden zodat zij ook bij de zegen in de kerkdienst aanwezig zijn.